Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Faldgruben 1936

Casino Teatret

Instruktion: Kaj Mervild

Medvirkende:

Alfred Hansen Colombe, opvarter i Faldgruben
Axel Kolding Røde Bibi, murer
Bell Paulsen / Vera Huhs Nana, Coupeau og Gervaises datter
Bjørn Spiro Støvleskaft, smed
Cecilie Damsholt Augustine, vaskepige
Conrad Eugen Blegnæb, murer
Dorothea Didrichsen Mad. Gouget
Ellen Carstensen Reenberg Gervaise
Else Minona Mad. Putois
Elvin Jensen Charles, karl paa vaskehuset
Gertrud Johnsen Clemense, vaskepige
Grete Andersen Henriette, vaskepige
Grete Trane Cathrine, vaskepige
Hans Egede Budtz Lantier, hattemager
Helen Skjørringe Louise, vaskepige
Holger Reenberg Coupeau, blikkenslager
Inger Bolvig Mad. Lorilleux
Kaj Mervild Gouget, smed
Paul Rohde Poisson, underofficer
Peter Esben Lorilleux, guldsmed
Poul Reichhardt Adolphe, opvarter i Pengemøllen
Randi Michelsen Virginie, syjomfru
Regnar Bjelke Bazouge, ligbærer
Solveig Ersgaard Juliette, vaskepige
Susanne Friis Mad. Boche, portnerkone