Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Fruen paa Trollesholm 1891

Dagmarteatret

10. - 18. Marts

Skuespil af Svend Lembcke


 

MEDVIRKENDE:

Adolf Jensen Holk, politifuldmægtig
Agnete Lehmann Valborg,Vindings datter
Alfred Møller Birkedommer Vinding
Anna Halberg Dreng
Asta Jørgensen Minna
Benjamin Pedersen Husmand
Camilla Lerche Kammerherreinde Kramer
Carl Marx Bondesen, distriktslæge
Charles Schwanenflügel Alfred, Vindings søn
Elisabeth Hornemann Gerda, kammerherreindens datter
Ellen Helsted-Petersen Maja
Emma Albrecht Elna, Vindings datter
Emmanuel Larsen Baronen
Enock Aagaard Forstkandidat
Frederik Müller Arendt, godsforvalter
Frk. Hauch Birthe, husmandskone
Frk. Petersen Kammerjomfru
Jacques Wiehe Robert Fogh, Vindings søstersøn
Johan Knüttel-Petersen Johan, tjener
Julie Riis Knudsen Alma, kammmerherreindens datter
Martinius Nielsen Eiler Trolle, godsejer
Mathilde Nielsen Josepha Brasen, husbestyrerinde hos Vinding
Signe Lange Tjenestepige
Sophus Neumann Scheller, godsejer
William Wandahl Rasmus, kusk