Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Jeres Majestæt 1988

Det Kongelige Teater

Et spil om Christian IV af Sven Holm

Musik: Jan Kaspersen

Instruktion: Klaus Hoffmeyer


 

Medvirkende:

Anna Reinhold Leonora Christine, Christian og Kirstens datter
Arne  Hansen Albert Berns, storkøbmand
Birgitte Simonsen Vibeke Kruse, Kirstens hofdame, Christians elskerinde
Elin Reimer Enkedronning Sofie
Erno Müller Gamle Jacob, Christians nattevagt
Flemming Enevold Hans von Steenwinkel, bygherre / Heinrich Schütz, komponist
Helge Scheuer Hofmand
Henning Jensen Gustav Adolf, konge af Sverige
Henrik Larsen Christen Friis-Kragerup, kansler
Ilse Rande Magdalena Sibylla, den udvalgtes hustru
John Hahn-Petersen Christian IV
Kirsten Olesen Maren Splid
Kit Eichler Anne Lykke, den udvalgte prins'  elskerinde
Lise Ringheim Ellen Marsvin
Malene Lindholm Anna Kathrine, Christian og Kirstens datter
Maria Dam Sophie Elisabeth, Christian og Kirstens datter
Maria Savery Guvernante
Marianne Høgsbro Kirsten Munk
Nis Bank-Mikkelsen Wenzel Rotkirch, staldmester / Ole Worm, videnskabsmand
Paul Hüttel Tycho Brahe /  Officer
Søren Pilmark Den udvalgte prins, Christians ældste søn
Søren Rode Eske Brock, rigsråd
Søren Weiss Feltlæge
Thomas Mørk Officer