Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Johan Christopher Due

skuespiller

due_johan_christoffer


 

TEATERROLLER:

Det Kongelige Teater:

1788 Bagtalelsens skole Gæst
1788 Barberen i Sevilla Grev Almaviva
1788 Den ellevte Juni Beskikkelsesmand / købmand
1788 Den uheldige Lighed Blandford
1788 Desertøren af sønlig Kærlighed Peter Holbek
1788 Forvandlingerne Carl
1788 Markedet Poul
1788 Raptussen Baron Fletcher, løjtnant
1788 Skotlænderinden Lord Murrai
1789 Bagtalelsens skole Gæst
1789 Cecilia Baron
1789 Den Ellevte Juni Købmand / Bestikkelsmand
1789 Den stundesløse Christopher Federmesser, skriver
1789 Det unge Menneske efter Moden Ven af Jager
1789 Fejltagelserne Marlow
1789 Hververne Baron Wengfort
1790 Cecilia Jørgen, grevens Bonde
1790II Cecilia Baronen, grevens ven
1790 Coquetten og den forstilte Kyskhed Mr. Durcet, raadsherre
1790 Damon og Pythias Nearich
1790 De  aftakkede officerer von Fannenberg
1790 De tre Forpagtere Peder
1790 Den Gerrige Underfoged
1790 Den stundesløse Corfitz, Leanders Farbroder / Bonde
1790 Den taknemlige Søn Rode, gammel bonde
1790 Dobleren Tjener hos baronen
1790 Familien Greve
1790 Frode og Fingal Thubar
1790 Menneskehad og Anger Tobias, gammel bonde
1790 Skovbyggeren Jæger
1790 Søofficererne Sir arthur Bubble
1790 Vestindianeren Stukely, bogholder
1791 Bagtalelsens skole Snake
1791 Balders Død Odin
1791 Barselstuen Ingeborg Blytækkers / Officer
1791 Den ellevte Juni Købmand / Studenstrups fætter
1791 Den politiske Kandestøber Oldermandens kontrapart
1791 Den uheldige Lighed Denbigh
1791 Den værdige Fader Baron von Dromer / adjudant
1791 Det lykkelige Skibbrud Dommer
1791 Dobleren Tjener hos baronen
1791 Erast Notarius
1791 Figaros Giftermaal
1791 Henrik den fjerdes Jagt Hertugen af Bellegarde, overstaldmester
1791 Hver Mands Ven Lisimon
1791 Jacob von Tyboe Petronius
1791 Jeppe paa Bjerget Doktor
1791 Julestuen Leander
1791 Juliane von Lindorak Adjudant
1791 Købmanden i Smyrna Spanier
1791 Gert Westpahler Leonard
1791 Mændenes Skole Kommissarius
1791 Richard Løvehjerte Riddere
1791 Skuespiller-Skolen Knauf
1791 Strelitzerne Soldat
1791 Venskab paa Prøve Italiensk syngemester
1791 Zarine Sacer
1792 Bagtalelsens skole Snake
1792 Balders Død Loke
1792 Bortførelsen Kældersvend
1792 Cecilia Baronen, grevens ven
1792II Cecilia Baronen, grevens ven
1792 De latterlige følsomme Korsberg
1792 De noble Passioner Kaptajn
1792 De to smaa Savoyarder Clermont, baronens kammertjener
1792 De tre Forpagtere Grev adelfrom
1792 Den døve Elsker Fremmed
1792 Den ellevte Juni Anden købmand / Bestikkelsesmand
1792 Den pantsatte Bondedreng Juveler
1792 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1792 Den sorte Mand Rimsmed
1792 Den stundesløse Skrædder
1792 Diderich Menschenskræk Leander
1792 Don Juan Don Carlos,  Donna Elvires brødre
1792 Fejltagelserne Hasting / Gæst
1792 Henrik og Pernille Leonard
1792 Huset i Oprør Bud fra retten
1792 Indianerne i England Mussaffery
1792 Jeppe paa Bjerget Doktor
1792 Kun seks Retter Herredsfoged
1792 Papegøjen Den gamle Richard Westerland
1792 De pæne piger Korsberg
1792 Ringen Mand
1792 Strelitzerne Minister
1793 Bagtalelsens skole Snake
1793 Barberen i Sevilla Alkade
1793 Beverley Jarvis, gammel tjener
1793 Bortførelsen Kældersvend
1793 Cecilia Baronen, grevens ven
1793 De to Hatte
1793 Den ellevte Juni Anden Købmand / Beskikkelsesmand
1793 Den gode Moder Birkeskriver
1793 Den mistænkelige Mand Bellamy
1793 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1793 Den stundesløse Bonde
1793 Desertøren af sønlig Kærlighed Rachen, forvalter
1793 Det lykkelige Skibbrud Oldfux
1793 Emilie Galotti Conti, en maler
1793 Gulddaasen Rasmus Skytte
1793 Jeppe paa Bjerget Doktor
1793 Jægerne Seebach
1793 Negeren Godbert, købmand
1793 Ulysses von Ithacia Jøde
1794 Bødkeren Anders, møller
1794 Den ellevte Juni Anden Købmand / Beskikkelsesmand
1794 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1794 Den røde Hue
1794 Diderich Menschenskræk Diderich Menschenskræk
1794 Gulddaasen Rasmus Skytte
1794 Myndlingerne Sekretæren hos kansleren
1794 Pigen fra Marienborg Dentschik
1794 Steffen og Lise Christen, forpagter
1794 Vejen til ødelæggelse Markør
1795 Apotekeren og doktoren Politikommisær
1795 Bagtalelsens skole Snake
1795 Barselstuen Ingeborg Blytækkers / Officer
1795 Beverley Jarvis, gammel tjener
1795 Bortførelsen Kældersvend
1795 Bødkeren Anders, møller
1795 De aftakkede officerer Levee
1795 De fire Formyndere Periwinkle
1795 De nysgerrige Fruentimre Valerius
1795 De to Venner Dabins, Aurellys kasserer
1795 Den naturlige Søn Hr. Ruefull
1795 Den Nysgerrige Frands, kammertjener
1795 Den stundesløse Christoffer Federmesser / Bonde
1795 Fejltagelserne Vært
1795 Gulddaasen Rasmus, skytte
1795 Han blander sig i alt Milek
1795 Heckingborn Wotton, fabrikør
1795 Jeppe paa Bjærget Doktor
1795 Kilderejsen Leonard
1795 Minna af Barnhelm Feltjæger
1795 Serenaden Lars, bondekarl
1795 Strelitzerne Ossakof
1795 Venskab paa Prøve Italiensk syngemester
1796 Barberen i Sevilla Alkade
1796 Barselstuen Ingeborg Blytækkers / Officer
1796 Beverley Jarvis, gammel tjener
1796 Bortførelsen  Kældersvend
1796 Bødkeren Anders, møller
1796 De latterlige følsomme Korsberg
1796 Den ellevte Juni Anden Købmand / Beskikkelsesmand
1796 Den Gerrige Graaben, tjener
1796 Den Overtroiske Jørgen, slotsvægter
1796 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1796II Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1796 Den stundesløse Leonard
1796 Dyveke Gyldenstjerne / Gartner
1796 Figaros Giftermaal Bazile, syngemester
1796 Høstdagen Selbert, gaardejer
1796 Jeppe paa Bjerget Magnus
1796 Jøden Saunder, bogholder hos Bertram
1796 Kjolen fra Lyon Ordling, rig købmand
1796 Kuren Ariste
1796 Ringen Hr. von Holm
1796 Vinhøsten Peter, bonde
1796 Væddemaalet Dubois
1796 Ægtefolkene fra Landet Den ældre Bernhard, forlovet med Babet
1796 Aabenbar krig Sletfod, invalid soldat
1797 Apotekeren og doktoren Frands, tjener
1797 Bagtalelsens skole Snake
1797 Bødkeren Anders, møller
1797 De latterlige følsomme Korsberg
1797II De latterlige følsomme Korsberg
1797 De noble Passioner Major Reenberg
1797 Den honnette ambition Leonard
1797 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1797 Den stundesløse Leonard
1797 Dragedukken Vægter
1797 Dyveke Gyldenstjerne
1797 Embedsiver Kammerherre Falkenberg
1797 Galejslaven Lisimon, olding
1797 Han blander sig i alt Milek
1797 Hekseri Leonard / soldat / Godtro
1797 Lykkens Hjul Jenkins, kammertjener
1797 Navnsygen Sparre
1797 Niels Ebbesen af Nørreris Olding
1797 Sammensværgelsen mod Peter den Store Arkimandriten
1797 Vestindianeren Kaptajn Dudley
1797 Aabenbar krig  Sletfod, invalid soldat
1798 Apotekeren og doktoren Politikommisær
1798 Bagtalelsens skole Snake
1798 Barselstuen Ingeborg Blytækkers / Officer
1798 Bødkeren Anders, møller
1798 De latterlige følsomme Korsberg
1798 De tre Forpagtere Peder
1798 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1798 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapartner
1798 Den ubesindige Gæstfrihed Scruple
1798 Dyveke Gartner / Gyldenstjerne
1798 Gulddaasen Poul,  soldat
1798 Kun seks Retter Gehejmeraad von Schenck
1798 Rejsen til Byen Gehejmeraad Selding
1798 Ringen Hr. von Holm, bankier
1799II Apotekeren og doktoren Frands, tjener
1799 Barselstuen Jeronimus / Ane Signekælling
1799 Bødkeren Anders, møller
1799 Den honnette ambition Leonard
1799 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1799 Den stundesløse Leonard
1799 Gamle og nye Sæder Landraad von Gørtner
1799 Jeppe paa Bjerget Baronens sekretær
1799 Myndlingerne Gammel mand
1799 Philip og Annette Hilmer
1799 Pigen fra Marienborg Friederich Gluck, pastor
1799 Strelitzerne Minister
1800 Apotekeren og doktoren Frands, tjener
1800 Beverley Jarvis, gammel tjener
1800 Bødkeren Anders, møller
1800 Crispin som Fader Dorante, Orgons og Lisimons ven
1800 De aftakkede officerer Levee
1800 De latterlige følsomme Korsberg
1800 Den bogstavelige udtydning Welsing
1800 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1800 Den politiske kandestøber Oldermandens kontrapart
1800 Det lykkelige Skibbrud Leander
1800 Dyveke Gartner
1800 Han blander sig i alt Milek
1800 Herman von Unna Dommer / Fyrste
1800 Høstdagen Selbert, gaardejer
1800 Jeppe paa Bjerget Baronens sekretær
1800 Landsbyteatret Haandværksmand
1800 Udstyret Kammerraad Wallmann
1800 Vejen til ødelæggelse Kontorbetjent hos Silky
1800 Aabenbar krig Sletfod, invalid soldat
1801 Barberen i Sevilla Don Bazile, organist og syngelærer
1801 Barselstuen Jeronimus / Ane Signekælling
1801 Beverley Jarvis, gammel tjener
1801 Bødkeren Anders, møller
1801 De aftakkede officerer Kranz
1801 De latterlige følsomme Korsberg
1801 Den bogstavelige udtydning Welsing
1801II Den bogstavelige udtydning Welsing
1801 Den honnette ambition Leonard
1801 Han blander sig i alt Milek
1801 Heckingborn Blunt, forvalter
1801 Herman von Unna Dommere i den hemmelige ret
1801 Hvad vil Folk sige? Drink, betjent
1801 Høstdagen Selbert, gaardejer
1801 Indianerne i England Baadsmand
1801 Pernilles korte Frøkenstand Leonard
1801 Philip og Annette Hilmer
1801 Raptussen Blunt, forvalter
1801 Rejsen til Byen Gehejmeraad Selding
1801 Sølvbrylluppet Kancelli-sekretær Møller
1801 Vejen til ødelæggelse Retsbetjent
1802 Bagtalelsens skole Snake
1802 Barberen i Sevilla Don Bazile, organist og syngelærer
1802 Beverley Jarvis, gammel tjener
1802 De pudserlige Arvinger Peter Falk
1802 De to Grenaderer Michelli, birkedommer
1802 Den bogstavelige udtydning Welsing
1802 Den forliebte Autor og Tjener Mondor
1802 Den politiske kandestøber Richard Børstenbinder m.fl.
1802 Det unge Menneske efter Moden Antoni, prokurator
1802 Dyveke Gyldenstjerne
1802 Herman von Unna Fyrsten af Wørtemberg
1802 Hjemkomsten Jørgen, en blind afskediget soldat
1802 Niels Ebbesen af Nørreris Tyge, biskop af Børglum
1802 Octavia Augur
1802 Philip og Annette Hilmer
1802 Udstyret Kancellidirektør Darner
1802 Ægteskabsskolen Silkeborg
1803 Barberen i Sevilla Don Bazile, organist og syngelærer
1803 Bødkeren  Anders, møller
1803II Bødkeren Anders, møller
1803 Corsikanerne Grev Wladislaw
1803 De aftakkede officerer Kranz
1803 De pudserlige Arvinger Peter Falk
1803 De to Dage Daniel
1803 Den bogstavelige udtydning Welsing
1803 Den politiske kandestøber Abrahams
1803 Dyveke Gyldenstjerne
1803 Gulddaasen  Visberg, proprietær
1803 Hekseri Skuespiller
1803 Jeppe paa Bjerget Baron Nilus
1803 Ponce de Lyon Slots-Intendanten
1804 Bagtalelsens skole Snake
1804 Barselstuen Jeronimus / Ane Signekælling
1804II Barselstuen Jeronimus / Ane Signekælling
1804 Beverley Madam Beverley
1804 Corsikanerne Grev Wladislaw
1804 De aftakkede officerer Kranz
1804 Den bogstavelige udtydning Welsing
1804 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1804 Den honnette ambition Leonard
1804 Den politiske kandestøber Abraqhams
1804 Nytaarsgaven Delcar, en velhavende købmand
1804 Postchaisen Derville
1804 Syv tusinde Rigsdaler Herman, Diethelms bogholder
1805 Bagtalelsens skole Snake
1805 Dyveke Gyldenstjerne
1805 Den bogstavelige udtydning Welsing
1805 Jeppe paa Bjerget Baron Nilus
1805 Kjolen fra Lyon Ordling, rig købmand
1805 Ringen Hr. von Holm, bankier
1806 Beverley Jarvis, gammel tjener
1806 Bødkeren Anders, møller
1806 De lystige Passagerer Saint-Hilaire, skuespiller
1806 Den bogstavelige udtydning Welsing
1806 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1806 Den politiske kandestøber Abrahams
1807 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1808 Arlechinos bryllup Kammerherre
1808 Bagtalelsens skole Snake
1808 Barberen i Sevilla Don Bazile, organist og syngelærer
1808 Barselstuen Jeronimus / Ane Signekælling
1808 Bødkeren Anders, møller
1808 Corsikanerne Grev Wladislaw
1808 Den bogstavelige udtydning Welsing
1808 Kapertoget Kystværnsmand
1809 Bagtalelsens skole Snake
1809 Barselstuen  Jerinomus / Ane Signekælling
1809 Besøget Welding, skoleholder
1809 Den bogstavelige udtydning Welsing
1809 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1809 Jeppe paa Bjerget Baron Nilus
1809 Marionetterne Dumont, notarius
1809 Pigen fra Marienborg Dentschik
1809 Vejviseren Andrew, gammel bonde
1810 Amalia Salberg Frederik, gammel tjener
1810 Bagtalelsens skole Snake
1810 Barselstuen  Jeronimus / Ane Signekælling
1810 Besøget Welding, skoleholder
1810 Corsikanerne Grev Wladimir
1810 Den bogstavelige udtydning Welsing
1810 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1810 Jeppe paa Bjerget Baron Nilus
1810 Kvaksalverne Gusman
1811 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1811 Den politiske kandestøber Sanderus
1811 Fusentasterne Hr. Klingstrup, herremand
1812 Amalia Salberg Frederik, gammel tjener
1812 Bagtalelsens skole Snake
1812 Besøget Welding, skoleholder
1812 Corsikanerne Grev Wadislaw
1812 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1812 Den politiske kandestøber Sanderus
1812 Ulysses von Ithacia Tiresius, spaamand
1813 Alma og Elfride Boleslaud, bulgarisk gesandt
1813 Bagtalelsens skole Snake
1813 Barselstuen Jeronimus / Ane Signekælling
1813 Besøget Welding, skoleholder
1813 Bødkeren Anders, møller
1813 Corsikanerne Grev Wladislaw
1813 Den bogstavelige udtydning Welsing
1813 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1813 Den politiske kandestøber Sanderus
1813 Huset i Oprør Hr. Euphron
1813 Hamlet Præst
1814 Barselstuen Ane Signekælling
1814 Besøget Welding, skoleholder
1814II Besøget Welding, skoleholder
1814 Bødkeren Anders, møller
1814 De pudserlige Arvinger Mads Qvint, spillemand
1814 Den politiske kandestøber Sanderus
1814 Fiskerne Anders, fisker
1814 General Schlenzheim og hans Familie Mikken, bonde
1814 Myndlingerne Gammel mand
1815 Barselstuen Jeronimus
1815 Bødkeren Anders, møller
1815 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1815 Den politiske kandestøber Abrahams
1815 Kilderejsen Arv
1815 Ægteskabsskolen Anders, fisker
1815 Aabenbar krig Sletfod, invalid soldat
1816 Besøget Welding, skoleholder
1816II Besøget Welding, skoleholder
1816 Bødkeren Anders, møller
1816 De pudserlige Arvinger Peter Falk
1816 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1816 Melampe Bonde
1816 Aabenbar krig Sletfod, invalid soldat
1817 Barselstuen Jeronimus
1817 Bødkeren Anders, møller
1817 Den bogstavelige udtydning Welsing
1818 Adolf og Lovise Herman Schmidt, gammel bonde
1818 Alma og Elfride Boleslaus, bulgarisk gesandt
1818 Den ellevte Juni Niels Christensen / Proprietær
1818 Det tvungne Giftermaal Alcander
1818 Jacob von Tyboe Petronius
1818 Jægerne Seebach
1818 Sølvbrylluppet Kancelli-sekretær Møller
1819 Barselstuen Jeronimus
1819 Besøget Wendling, skoleholder
1819 Brevet fra Cadiz Holm, borgmester
1819 Bødkeren Anders, møller
1819II Bødkeren Anders, møller
1819 Høstgildet Thord Halvorsen
1820 Barselstuen Jeronimus
1820 De fire Formyndere Periwinkle
1820 De pudserlige Arvinger Peter Falk
1820 Høstgildet Thord Halvorsen
1821 Barselstuen Jeronimus
1821 Den bogstavelige udtydning Welsing
1821 Erasmus Montanus Jeppe Berg
1821 Høstgildet Thord Halvorsen
1822 Den bogstavelige udtydning Welsing
1822 Det lykkelige Skibbrud Dommer
1822 Jean de France Frands
1823 Barselstuen Jeronimus
1823 Den bogstavelige udtydning  Welsing
1824 Barselstuen Jeronimus
1824 Landsbypoeten Landsdommeren
1825 Barselstuen  Jeronimus
1825 Macbeth Duncan
1826 Barselstuen Jeronimus
1826 Den bogstavelige udtydning Welsing
1826 Hamlet Præst
1827 Barselstuen Jeronimus
1827 Bødkeren Anders, møller
1827 Corsikanerne Grev Wadislaw
1827 Den ellevte juni Proprietær
1829 Barselstuen Jeronimus
1829 Dyveke Gyldenstjerne
1829 Hamlet Præst

Hofteatret:

1815 Macbeth Læge
1815 Aabenbar krig Sletfod, invalid soldat